Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
56: Al-Waaqiah
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 3, vers 97
56:27  Doch het woord "vrede, vrede."
56:28  En zij die rechts zullen staan - hoe (gelukkig) zijn deze die rechts staan!
56:29  Zij zullen zich bevinden tussen doornloze lotusbomen
56:30  En trossen bananen,
56:31  En dekkende schaduwen,
56:32  En stromende wateren,
56:33  En overvloedig fruit,
56:34  Noch afgesneden, noch verboden,
56:35  En edele vrouwen.
56:36  Voorwaar, Wij hebben dezen tot een wonderligke schepping gemaakt,
56:37  Wij maakten haar maagden,
56:38  Beminnelijk, van gelijke leeftijd.
56:39  Tot degenen aan de rechter kant.
56:40  (Behoort) een groot aantal van de eersten (gelovigen).
56:41  En een groot aantal uit latere tijden.
56:42  De mensen aan de linker kant - hoe (ongelukkig) zijn degenen die aan de linker kant staan!
56:43  Te midden van verschroeiende winden en kokend water.
56:44  En in de schaduw van zwarte rook,
56:45  Noch koel, noch verfrissend.
56:46  Voordien waren zij inderdaad in weelde (op aarde),
56:47  En volhardden in grote zonde.
56:48  En zij plachten te zeggen: "Als wij dood zijn en stof en beenderen zijn geworden, zullen wij inderdaad herrijzen?
56:49  En ook onze voorvaderen?"
56:50  Zeg: "Ja, de vroegeren en de lateren
56:51  Zullen tezamen worden verzameld op de vastgestelde tijd van een bepaalde Dag."
56:52  Dan, o gij, die waart verdwaald en hebt verloochend,