Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
55: Ar-Rahmaan
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 3, vers 79
55:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
55:2  De Barmhartige
55:3  Heeft de Koran onderwezen.
55:4  Hij heeft de mens geschapen
55:5  En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd.
55:6  De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan.
55:7  En planten en bomen aanbidden Hem.
55:8  Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald
55:9  Opdat gij het evenwicht niet zoudt verstoren.
55:10  Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort.
55:11  En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt:
55:12  Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden,
55:13  En gebolsterd graan en geurige bloemen,
55:14  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?
55:15  Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk.
55:16  En Hij schiep de djinn uit de vlam van Vuur.
55:17  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?
55:18  De Heer der twee Oosten en de Heer der twee Westen!
55:19  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?
55:20  Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten.
55:21  Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.
55:22  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?
55:23  Er komen paarlen en koraal uit beide (zeeën) vandaan.
55:24  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?
55:25  En van Hem zijn de bergenhoge schepen op zee.
55:26  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?