Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
56: Al-Waaqiah
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 3, vers 97
56:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
56:2  Als de Gebeurtenis plaats vindt
56:3  Zal er niets dit plaatsvinden kunnen tegenhouden -
56:4  Enigen zal het vernederen, anderen zal het verheffen.
56:5  Wanneer de aarde hevig zal worden geschokt,
56:6  En de bergen verbrijzeld,
56:7  Zullen deze als stof worden verstrooid,
56:8  En gij zult in drie soorten worden verdeeld.
56:9  De mensen aan de rechter kant - hoe (gelukkig zijn) de mensen aan de rechter kant!
56:10  En de mensen aan de linker kant - hoe (ongelukkig) zijn de mensen aan de linker kant!
56:11  De voorbijstrevenden (in het geloof) zullen de eersten zijn,
56:12  Dezen zijn de gunstelingen die God dicht zullen naderen.
56:13  In tuinen van verrukking.
56:14  Het zijn een groot aantal van de eersten.
56:15  En weinigen uit later tijd.
56:16  Op sofa's doorvlochten met goud en edelgesteenten
56:17  Daarop nederliggende, naar elkander toegewend!
56:18  Daar zullen jonge mannen onder hen rondgaan die niet zullen verouderen
56:19  Met bekers, kannen en kopjes gevuld uit een zilveren bron -
56:20  Zij zullen daarvan geen hoofdpijn krijgen noch zullen zij dronken worden -
56:21  En met fruit dat zij het liefst hebben -
56:22  En met vlees van vogelen dat zij begeren.
56:23  En er zullen schonen zijn met grote, mooie ogen,
56:24  Als verscholen paarlen.
56:25  Als beloning voor hetgeen zij plachten te doen.
56:26  Zij zullen daar geen ijdele gesprekken of zondige taal horen,