Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
75: Al-Qi'jaamah
Åpenbart i Mekka-perioden, totaal rukú 2, vers 41
75:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
75:2  Neen! Ik roep de Dag der Opstanding tot getuige.
75:3  Neen! Ik roep de zichzelf beschuldigende ziel tot getuige.
75:4  Denkt de mens dat Wij zijn beenderen niet kunnen verzamelen?
75:5  Zeker; Wij hebben de macht hem te herstellen tot in zijn vingertoppen.
75:6  Maar de mens wenst in 't vervolg slecht te handelen.
75:7  Hij vraagt: "Wanneer is de Dag der Opstanding?"
75:8  Maar als het oog verblind wordt,
75:9  En de maan verduisterd zal zijn,
75:10  En de zon en de maan zullen samen gebracht worden,
75:11  Op die Dag zal de mens zeggen: "Waarheen te vluchten?"
75:12  Neen! Geen schuilplaats!
75:13  Slechts bij uw Heer zal dan uw toevlucht zijn.
75:14  De mens zal op die Dag worden onderricht over hetgeen hij vooruitzond of achterliet.
75:15  Neen, de mens is een bewijs tegen zichzelf.
75:16  Zelfs al biedt hij (zijn) verontschuldigingen aan.
75:17  Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig (opte nemen!)
75:18  Het verzamelen en het verkondigen er van rust op Ons.
75:19  Wanneer Wij dus (de Openbaring) verkondigd hebben volg dan de verkondiging.
75:20  Daarna rust de verklaring er van op Ons.
75:21  Neen, maar gij (mensen) hebt dit leven lief.
75:22  En gij geeft het Hiernamaals prijs.
75:23  Op die Dag zullen sommige gezichten verlicht zijn,
75:24  Opziende naar hun Heer;
75:25  En andere gezichten zullen op die Dag somber zijn.
75:26  Wetende dat een vreselijke ramp hen spoedig zal overkomen.