Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
78: An-Naba
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 2, vers 41
78:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
78:2  Waarover vragen zij?
78:3  Over de grote aankondiging,
78:4  Waaromtrent zij (van mening) verschillen?
78:5  Waarlijk, zij zullen het spoedig te weten komen.
78:6  Nogmaals zij zullen het weldra te weten komen.
78:7  Hebben Wij de aarde niet als een bed gespreid?
78:8  En de bergen als palen opgezet?
78:9  En hebben Wij u niet in paren geschapen?
78:10  En hebben Wij uw slaap niet tot rusten bestemd?
78:11  En hebben Wij de nacht niet als een mantel gemaakt.
78:12  En hebben Wij de dag niet voor (het zoeken) naar levensonderhoud gemaakt?
78:13  En hebben Wij niet zeven sterke (hemelen) boven u gebouwd;
78:14  En daarin een stralende lamp geplaatst?
78:15  En zenden Wij niet vanuit de wolken regen neder die voortstroomt.
78:16  Opdat Wij daardoor graan en plantengroei voortbrengen.
78:17  En weelderige tuinen?
78:18  Voorzeker, de Dag der beslissing is bepaald;
78:19  De Dag waarop de bazuin wordt geblazen; dan zult gij in scharen komen.
78:20  En de hemel wordt geopend en zal vele poorten hebben.
78:21  En de bergen verdwijnen en worden tot een luchtspiegeling.
78:22  Voorzeker de hel ligt in een hinderlaag.
78:23  Een tehuis voor de opstandigen.
78:24  Die daarin lange tijd zullen vertoeven.
78:25  Zij zullen daar geen koelte hebben en geen dronk smaken,
78:26  Behalve kokend water en een stinkende vloeistof die verschrikkelijk koud is.