Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
81: At-Takwier
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 1, vers 30
81:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
81:2  Wanneer de zon wordt omhuld,
81:3  En wanneer de sterren dof worden,
81:4  En wanneer de bergen verdwijnen,
81:5  En wanneer de drachtige kamelen worden verlaten,
81:6  En wanneer de dieren worden bijeengegaard,
81:7  En wanneer de zeëen worden geledigd,
81:8  En wanneer de mensen worden verenigd,
81:9  En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd
81:10  Voor welke misdaad het gedood werd,
81:11  En wanneer geschriften worden verspreid,
81:12  En wanneer de Hemel wordt opengelegd,
81:13  En wanneer de hel wordt ontstoken,
81:14  En wanneer het paradijs nabij wordt gebracht,
81:15  Dan zal ieder ziel weten wat zij heeft voorbereid.
81:16  En Ik roep tot getuige datgene wat terugkeert,
81:17  Zijn loop volgt en ondergaat,
81:18  En de nacht wanneer deze heengaat.
81:19  En de dageraad als deze aanbreekt.
81:20  Dat is voorzeker de boodschap van een edele boodschapper,
81:21  Vol van macht, bevestigd door de Heer van de Troon,
81:22  Die gehoorzaamd moet worden en vertrouwenswaardig is.
81:23  En uw metgezel is niet krankzinnig.
81:24  En hij zag hem (Gabriël) aan de heldere horizon.
81:25  En hij is geen vrek wat het onzienlijke aangaat.
81:26  En dit is niet het woord van Satan de vervloekte.