Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
84: Al-Insjiqaaq
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 1, vers 26
84:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
84:2  Wanneer de hemel vaneen splijt.
84:3  En zijn Heer gehoorzaamt zoals het hem betaamt.
84:4  En wanneer de aarde wordt uitgespreid.
84:5  En alles zal uitwerpen wat in haar is, en leeg wordt.
84:6  En gehoorzaamt aan haar Heer, zoals het haar betaamt.
84:7  (Zal worden gezegd) "O mens, gij moet ijverig naar uw Heer streven, dan zult gij Hem ontmoeten."
84:8  Wat hem betreft, wie het boek in zijn rechter hand wordt gegeven,
84:9  Hij zal waarlijk een gemakkelijke rekening krijgen,
84:10  En zal tot de zijnen in vreugde terugkeren.
84:11  Maar hij, wie het boek achter zijn rug wordt gegeven,
84:12  Hij zal vernietiging wensen
84:13  En een laaiend Vuur ingaan.
84:14  Voorzeker, hij was bij de zijnen gelukkig,
84:15  En dacht inderdaad dat hij nooit zou terugkeren.
84:16  Ja! Voorzeker, zijn Heer kent hem goed.
84:17  Ja, Ik roep de avondschemering tot getuige.
84:18  En de nacht en wat deze omsluiert,
84:19  En de maan als zij vol wordt,
84:20  Dat gij zeker van de ene toestand naar de andere overgaat.
84:21  Maar, wat scheelt hen, dat zij niet geloven?
84:22  En wanneer de Koran aan hun wordt voorgedragen, werpen zij zich niet ter aarde neer,
84:23  Integendeel, de ongelovigen loochenen (deze).
84:24  Doch Allah weet het beste wat zij denken.
84:25  Kondig hun hiervoor dus een pijnlijke straf aan.
84:26  Maar voor de gelovigen die goede werken doen, is een oneindige beloning.